Realizacja szkoleń i kursów dla pracowników szkół oraz warsztatów dla rodziców w ramach projektu grantowego nr POWR.04.01.00-00-DS10/19 pn.: „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”.

 • Numer postępowania EDU-V.271.1.2023
 • Typ postępowania Postępowanie krajowe
 • Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Usługi
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2023-01-19 10:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2023-01-19 11:00
  Publikacja w strefie publicznej:
  2023-01-11
  Termin zakończenia postępowania:
  --

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2023-01-11 10:55 -
  icon Ogłoszenie 2023/BZP 00022467/01.pdf 2023-01-11 10:55 -
  icon SWZ.pdf 2023-01-11 10:55 16.09 MB
  icon SWZ (do odczytu).docx 2023-01-11 10:55 1.02 MB
  icon 3. Załącznik Nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.docx 2023-01-11 10:55 0.98 MB
  icon 4. Załącznik Nr 2 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy.docx 2023-01-11 10:55 0.97 MB
  icon 5. Załącznik Nr 3 do SWZ - Projekt umowy.docx 2023-01-11 10:55 0.98 MB
  icon 6. Załącznik Nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).docx 2023-01-11 10:55 0.99 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia -
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa