Lista przetargów PZP

Pozycje 1-6 z 6  pokazuj  pozycji

DIN-III.271.17.2020 Poprawa efektywności energetycznej X Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, ul. Stołeczna 6 Miasto Białystok Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-08-25 2020-11-23 11:30 --
DGK-IV.271.50.2020 Utrzymanie sieci i instalacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i wodociągowej będących na stanie miasta Białystok wraz z wypompowywaniem wód, likwidacją rozlewisk na terenie miasta Białystok Miasto Białystok Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-10-09 2020-11-13 11:00 --
DIN-II.271.26.2020 Termomodernizacja internatu Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku, ul. Bema 103 wraz z robotami towarzyszącymi Miasto Białystok Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-10-20 2020-11-20 10:30 --
OBU-IV.271.15.2020 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla miejskich jednostek organizacyjnych w Białymstoku na lata 2021-2022 Miasto Białystok Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-13 2020-11-13 10:00 --
DIN-III.271.23.2020 Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 40. Miasto Białystok Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-10-19 2020-11-19 11:00 --
DIN-II.271.24.2020 Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Samorządowego Nr 31 w Białymstoku, ul. Świętokrzyska 4 Miasto Białystok Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-10-26 2020-11-27 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa