Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 171  pokazuj  pozycji

BSC.271.7.2022 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach zadania pn. „Cyfrowa Gmina” Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-12-01 2022-12-09 10:00 --
BZE.271.1.2022 Wspólna kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Miasta Białystok oraz innych podmiotów Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-11-21 2022-12-02 10:00 2023-01-11
BKM-I.271.24.2022 Usuwanie napisów, rysunków typu graffiti, naklejek, plakatów, ogłoszeń i zabrudzeń z powierzchni urządzeń przystankowych oraz okresowe mycie wiat przystankowych Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-16 2022-11-24 10:00 --
DIN-III.271.26.2022 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę placu zabaw i budowę toalety publicznej w Parku Planty oraz dokumentacji projektowej montażu urządzeń zabawowych w Parku Antoniuk. Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-14 2022-11-28 11:00 2023-01-17
ZDM-XIV.271.79.2022 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mostu w ul. Elektrycznej w Białymstoku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-10-13 2022-10-21 10:00 --
DIN-III.271.31.2022 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej oraz modernizację boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4, ul. Porzeczkowa 11 Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-10-12 2022-10-25 11:00 2022-11-07
OBU-IV.271.20.2022 Dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Białymstoku Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-10-04 2022-10-14 10:00 2022-11-08
DOM-VII.271.1.2022. Dostawa tablic rejestracyjnych dla Miasta Białystok Miasto Białystok Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-09-26 2022-10-24 10:30 2023-01-23
DGK-IV.271.61.2022 Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych polegających na budowie budynku dla koni na terenie ogrodu zoologicznego Akcent ZOO w Białymstoku położonego w Parku Konstytucji 3 Maja (na części działki nr 1998/2 obręb 11) w formule „zaprojektuj i wybuduj” Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-09-13 2022-09-28 10:00 2022-12-16
DSK-IX.271.12.2022 Wykonanie opisów stanu i opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych (12.2022) Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-09-07 2022-09-15 09:00 2022-10-11
DIN-III.271.30.2022 Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową Parku Planty i Bulwarów Kościałkowskiego Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-08-31 2022-09-08 10:30 2022-09-13
DIN-III.271.27.2022 Budowa budynku dydaktyczno-praktycznego przy Zespole Szkół Nr 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28 Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-08-25 2022-09-29 11:00 2022-10-21
DIN-III.271.21.2022 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 28, ul. Warmińska 55 Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-08-05 2022-08-17 11:00 2022-09-27
DIN-III.271.24.2022 Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Białej między ul. Jurowiecką i ul. Włókienniczą w Białymstoku Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-08-01 2022-08-29 11:00 2022-10-17
BKM-I.271.17.2022 Budowa zasilania urządzeń ładowania pojazdów na terenie 3 zajezdni autobusowych. Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-07-22 2022-08-12 10:00 2022-11-21
DIN-III.271.16.2022 Modernizacja i przebudowa fragmentu ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-07-20 2022-08-05 11:00 2022-09-07
DIN-III.271.18.2022 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej oraz modernizację boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4, ul. Porzeczkowa 11 Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-07-14 2022-07-22 11:00 2022-07-26
DGK-IV.271.34.2022 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Przebudowa fontanny w Parku im. Jadwigi Dziekońskiej w Białymstoku'' wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-07-13 2022-08-05 10:00 2022-12-16
DGK-IV.271.32.2022 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Poprawa warunków odwodnienia w rejonie ul. Aleksandra Fredry w Białymstoku’’ wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-07-06 2022-07-14 09:00 --
EDU-V.271.3.2022 Realizacja studiów podyplomowych dla nauczycieli w ramach projektu grantowego nr powr. 04.01.00-00-ds10/19 pn. „Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania…” Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-06-30 2022-08-03 10:00 2022-10-26
BKM-I.271.13.2022 Budowa zasilania urządzeń ładowania pojazdów na terenie 3 zajezdni autobusowych Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-06-28 2022-07-20 10:00 2022-07-21
ZDM-XIV.271.16.2022 „Remont studzienek kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Białegostoku położonych w pasie drogowym (regulacja studzienek w stosunku do powierzchni jezdni)”. Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-06-27 2022-07-12 10:00 --
EDU-V.271.2.2022 Realizacja studiów podyplomowych dla nauczycieli w ramach projektu grantowego nr powr. 04.01.00-00-ds10/19 pn. „Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania…” Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-06-14 2022-06-23 10:00 --
DSK-IX.271.7.2022 Wykonanie opisów stanu i opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych (7.2022) Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-06-03 2022-06-13 09:00 2022-10-11
BKM-I.271.8.2022 Budowa zasilania urządzeń ładowania pojazdów na terenie 3 zajezdni autobusowych Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-05-30 2022-06-14 10:00 2022-06-24

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa