Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 75  pokazuj  pozycji

OBU-IV.271.11.2021 Dostawa samochodu służbowego do Urzędu Miejskiego w Białymstoku Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-08-26 2021-09-10 10:00 --
ZDM-IV.271.12.2021.PR Wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Białegostoku mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco z użyciem i bez użycia piły i remontera Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-08-20 2021-09-06 10:30 --
ZDM-IV.271.10.2021.PR Utrzymanie i bieżąca konserwacja oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z realizacją projektów organizacji ruchu na terenie miasta Białegostoku – Rejon Południe Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-08-19 2021-09-03 10:30 --
OBU-IV.271.14.2021 Dostawa aparatów telefonicznych, tabletów i modemów do odbioru Internetu oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-08-17 2021-08-30 10:00 --
ZDM-III.271.16.2021.MZ Dostosowanie stanowisk kontroli pojazdów zlokalizowanych przy ul. Gen. Władysława Andersa (DK65/19) i ul. Ks. Stanisława Suchowolca w Białymstoku do przenośnych wag typu WWS w formule „zaprojektuj i buduj” II Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-08-16 2021-09-02 12:00 2021-10-11
ZDM-VII.271.6.2021 Rozbudowa monitoringu wizyjnego na ulicach miasta Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-08-10 2021-08-26 11:00 2021-09-28
ZDM-III.271.14.2021 Budowa ulicy Brzoskwiniowej w Białymstoku wraz z aktualizacją i opracowaniem dokumentacji projektowej Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-08-10 2021-09-15 12:00 --
ZDM-VII.271.8.2021 Przesyłanie obrazu z kamer monitoringu wizyjnego na terenie miasta Białegostoku do centrum monitoringu Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-08-05 2021-08-13 09:00 2021-08-30
DIN-III.271.12.2021 Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa toalety publicznej na terenie Parku Planty w Białymstoku wraz z niezbędną infrastrukturą Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-08-04 2021-08-20 11:00 --
ZDM-IV.271.11.2021.PR Wykonanie remontów nawierzchni ulic, parkingów, zatok, chodników i ścieżek rowerowych na terenie miasta Białegostoku mieszanką mineralno – asfaltową na gorąco, na powierzchniach powyżej 100 m2 bez użycia i z użyciem frezarki oraz z zastosowaniem geosiatki lub siatki stalowej Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-07-30 2021-08-23 10:30 2021-09-27
OBU-IV.27.10.2021 Dostawa aparatów telefonicznych, tabletów i modemów do odbioru Internetu oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-07-28 2021-08-06 10:00 2021-08-24
DGK-IV.271.51.2021 Budowa budynku dla danieli oraz remont i przebudowa wolier dla bażantów w Akcencie ZOO w Białymstoku Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-07-23 2021-08-09 10:00 2021-09-09
DIN-III.271.8.2021 Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa studni głębinowej, wierconej do celów obrony cywilnej Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-07-21 2021-08-06 11:00 2021-08-24
DPM-IX.271.10.2021 Świadczenie kompleksowej usługi technicznej podczas oficjalnego otwarcia Muzeum Pamięci Sybiru w dniu 17 września 2021 w Białymstoku. Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-07-21 2021-07-29 09:00 2021-10-06
ZDM-XI.271.1.2021.AT Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-07-19 2021-08-05 10:30 2021-09-27
DGK-IV.271.21.2021. Usługa Elektronicznego Systemu Kontroli Pojazdów biorących udział w zimowym oczyszczaniu miasta Białegostoku Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-07-09 2021-07-19 10:00 --
ZDM-VII.271.4.2021. Przesyłanie obrazu z kamer monitoringu wizyjnego na terenie miasta Białegostoku do centrum monitoringu Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-07-05 2021-07-13 09:00 2021-08-05
OBU-IV.271.8.2021 Dostawa paliw do pojazdów służbowych Urzędu Miejskiego w Białymstoku Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-07-02 2021-07-14 12:00 2021-08-24
KPS-II.271.22.2021 Promocja Miasta Białystok przez zespół uczestniczący w najwyższej klasie rozgrywkowej w piłce nożnej mężczyzn Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-07-01 2021-07-09 12:00 2021-08-05
BKM-I.271.3.2021 Promocja Białostockiej Komunikacji Miejskiej Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-06-23 2021-07-09 10:00 --
ZDM-IV.271.8.2021.PR Dostawa, montaż i demontaż przęseł ogrodzeniowych, barier energochłonnych i ogrodzeń typu leśnego na ulicach miasta Białegostoku oraz na obszarze węzła drogowego w Porosłach Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-06-22 2021-07-07 10:30 2021-07-30
ZDM-III.271.11.2021 Dostosowanie stanowisk kontroli pojazdów zlokalizowanych przy ul. Gen. Władysława Andersa (DK65/19) w Białymstoku do przenośnych wag typu WWS w formule „zaprojektuj i buduj" Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-06-17 2021-07-05 12:00 --
DPM-IX.271.9.2021 Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych z okazji otwarcia Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-06-17 2021-06-25 09:00 2021-08-20
ZDM-IV.271.7.2021.PR Roboty naprawczo-konserwacyjne ulic o nawierzchniach gruntowych oraz poboczy dróg z użyciem walca i bez walca na terenie miasta Białegostoku w rejonie Miasto Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-06-11 2021-06-28 10:30 2021-07-14
BSC.271.1.2021 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach zadania pn. "Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19" Miasto Białystok Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-06-11 2021-07-15 12:00 2021-07-15

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa