Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 56  pokazuj  pozycji

OBU-IV.271.17.2021 Dostawa samochodu służbowego do Urzędu Miejskiego w Białymstoku Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-10-07 2021-10-15 10:00 --
ZDM-III.271.19.2021 Budowa urządzeń oświetlenia ulicznego w ulicy Nadrzecznej w Białymstoku w formule „zaprojektuj i buduj” Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-10-07 2021-10-22 12:00 --
DSK-IX.271.19.2021 Wykonanie opisów stanu i opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-10-05 2021-10-13 11:00 --
DGK-IV.271.81.2021 Zaprojektowanie i budowa Botanicznego Parku Kieszonkowego na Nowym Mieście w Białymstoku wraz z pielęgnacją nasadzeń Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-09-27 2021-10-14 10:00 --
DGK-IV.271.50.2021 Usługi utrzymania sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi, przepompowniami wód opadowych Część I – Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi, przepompowniami wód opadowych, urządzeniami podczyszczającymi w ramach zadania „Budowa węzła Porosły” Część II – Utrzymanie przepompowni wód opadowych w rejonie ul. Klepackiej w Białymstoku Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-09-15 2021-09-23 10:00 --
DOŚ-III.271.4.2021 Sporządzenie „Strategicznej mapy hałasu Białegostoku” Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-09-15 2021-09-23 10:00 --
ZDM-III.271.17.2021 Budowa ul. Ogrodniczki w Białymstoku wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-09-14 2021-10-07 12:00 --
KPS-II.271.27.2021 Dostawa materiałów promocyjnych i poligraficznych na potrzeby Miasta Białystok Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-09-13 2021-09-24 10:00 --
DSK-IX.271. 15.2021 Wykonanie opisów stanu i opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-09-10 2021-09-20 12:00 --
ZDM-III.271.18.2021 Budowa ulicy Ordynackiej w Białymstoku Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-09-08 2021-09-30 12:00 --
ZDM-X.271.10.2021 1. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej na: Część I „Budowa odwodnienia oraz zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Cedrowej”, Część II „Odłączenie rowu oraz budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wasilkowskiej 87”. Miasto Białystok Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2021-09-08 2021-10-20 10:00 --
BKM-I.271.10.2021 Usługa serwisu pogwarancyjnego dla systemu biletu elektronicznego Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-09-07 2021-09-15 10:00 --
ZDM-VII.271.9.2021 Konserwacja urządzeń systemu nadzoru wizyjnego ulic miasta Białegostoku Miasto Białystok Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-09-03 2021-10-01 10:00 --
ZDM-X.271.13.2021 Zaprojektowanie i budowa chodnika wzdłuż ul. Klepackiej w Białymstoku na odcinku od ul. Szwajcarskiej do granic miasta Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-08-25 2021-09-16 10:00 --
DIN-II.271.11.2021 Przystosowanie internatu Zespołu Szkół Mechanicznych do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-08-24 2021-09-10 10:30 --
DSR-II.271.1.2021 Przeprowadzenie ewaluacji „Programu rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023” Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-08-23 2021-09-01 12:00 --
DGK-IV.271.62.2021 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: „Budowa lawendowego parku kieszonkowego w Białymstoku” Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-08-23 2021-08-31 10:00 --
DGK-IV.271.69.2021 Usługa Elektronicznego Systemu Kontroli Pojazdów biorących udział w zimowym oczyszczaniu miasta Białegostoku Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-08-17 2021-08-27 09:30 --
ZDM-X.271.14.2021 Budowa chodnika w rejonie ulicy Klepackiej w Białymstou Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-08-13 2021-08-30 10:00 --
BKM-I.271.9.2021 Promocja Białostockiej Komunikacji Miejskiej Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-08-05 2021-08-30 10:00 --
ZDM-III.271.15.2021 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic: Szwajcarskiej i Portugalskiej w Białymstoku II Miasto Białystok Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-08-04 2021-09-10 12:00 --
BSC.271.2.2021 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach zadania pn. "Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19" Miasto Białystok Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-08-02 2021-09-15 09:00 --
ZDM-X.271.12.2021 Budowa ulicy Wincentego Pola w Białymstoku wraz z budową infrastruktury technicznej Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-07-28 2021-08-17 10:00 --
ZDM-X.271.8.2021 Przebudowa ul. Uroczej wraz z budową kanalizacji deszczowej do ul. Zwierzynieckiej w Białymstoku Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-07-28 2021-08-19 11:00 --
ZDM-X.271.09.2021 Budowa ulicy Miętowej w Białymstoku Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-07-27 2021-08-20 09:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa