Lista przetargów PZP

Pozycje 1-12 z 12  pokazuj  pozycji

DGK-IV.271.44.2020 Utrzymanie miejskich terenów zieleni w Białymstoku Miasto Białystok Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-09-15 2020-10-16 10:00 --
DGK-IV.271.57.2020 Zimowe oczyszczanie ulic, chodników, dróg dla rowerów i przystanków w obrębie przebudowywanej DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok (ul. Kleeberga) do węzła Porosły oraz DW676 na odcinku od granicy miasta Białystok (ul. Jana Pawła II) do węzła Porosły Miasto Białystok Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-08-14 2020-09-16 12:00 --
ZDM-X.271.11.2020 Zaprojektowanie i budowa przejścia podziemnego pieszo – rowerowego pod torami PKP w Białymstoku wraz z przebudową ulicy Kolejowej i Zwycięstwaw rejonie dworca PK Miasto Białystok Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-08-11 2020-10-01 11:30 --
ZDM-VII.271.6.2020 Konserwacja urządzeń oświetlenia parków, skwerów, przejść podziemnych, tuneli oraz pomników zlokalizowanych na terenie Białegostoku Miasto Białystok Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-08-11 2020-09-28 10:00 --
DGK-IV.271.43.2020 Kompleksowa pielęgnacja drzew i krzewów w pasach drogowych na terenie miasta Białegostoku wraz z nasadzeniami Miasto Białystok Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-07-24 2020-08-25 10:30 --
DGK-IV.271.35.2020 Wykonanie nasadzeń, pielęgnacja roślin i utrzymanie kwietników oraz kompleksowa pielęgnacja zieleni w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Białegostoku Miasto Białystok Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-07-16 2020-08-18 11:00 --
ZDM-X.271.5.2020 Przebudowa ulicy Adama Mickiewicza w Białymstoku na odcinku od ul. F. Karpińskiego do granicy miasta Miasto Białystok Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-06-25 2020-08-13 11:00 --
DGK-IV.271.29.2020 Przeglądy, konserwacja, czyszczenie oraz naprawa separatorów i osadników będących w utrzymaniu miasta Białystok Miasto Białystok Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-06-12 2020-07-15 11:00 --
DGK-IV.271.24.2020 Cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew i krzewów w pasach drogowych, na działkach gminnych oraz na terenie cieków wodnych Miasto Białystok Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-06-12 2020-07-31 09:00 --
DIN-III.271.11.2020 Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 Miasto Białystok Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-05-25 2020-08-21 11:00 --
DGK-IV.271.30.2020 Pielęgnacja drzew pomników przyrody na terenie miasta Białegostoku Miasto Białystok Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-05-22 2020-06-25 11:00 --
DIN-III.271.1.2020 Poprawa efektywności energetycznej przedszkoli samorządowych w Białymstoku wraz z przebudową infrastruktury” Miasto Białystok Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-01-31 2020-04-29 11:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa