Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 178  pokazuj  pozycji

OBU-IV.271.1.2023 Dostawa paliw do pojazdów służbowych Urzędu Miejskiego w Białymstoku Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-01-18 2023-01-26 11:00 --
EDU-V.271.1.2023 Realizacja szkoleń i kursów dla pracowników szkół oraz warsztatów dla rodziców w ramach projektu grantowego nr POWR.04.01.00-00-DS10/19 pn.: „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”. Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-01-11 2023-01-19 10:00 --
DIN-II.271.1.2023 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę tężni solnej: w Parku Planty – część I, przy ul. Szkolnej – część II, w Parku im. Jadwigi Dziekońskiej – część III, wraz z pełnieniem nadzorów autorskich Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-01-05 2023-01-17 10:30 --
DIN-III.271.45.2022 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej oraz modernizację boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4, ul. Porzeczkowa 11 Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-12-30 2023-01-17 11:00 --
BZE.271.7.2022 Dostawa i montaż dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocach 49,595 kWp oraz 39,13 kWp na dachu budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Białymstoku ul. K. Pułaskiego 25 Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-12-29 2023-01-09 10:00 --
DIN-III.271.22.2022 Opracowanie dokumentacji przebudowy przepustów w rejonie ul. Cz. Miłosza i ul. Świętojańskiej (w związku z decyzją DOŚ-I.60331.5.2018) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-12-22 2023-01-10 11:00 --
DGK-IV.271.109.2022 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Rozbiórka i budowa fontanny w Parku Planty w Białymstoku'' wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego. Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-12-22 2023-01-23 10:00 --
DSK-IX.271.20.2022 Wykonanie opisów stanu i opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych (20.2022) Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-12-21 2023-01-10 09:00 --
DKS-II.271.1.2022 Usługa druku i kolportażu gazety miejskiej Bialystok.pl Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-12-21 2022-12-29 10:00 --
BSC.271.4.2022 Konkurs na „System Wideowizyt w Urzędzie Miejskim w Białymstoku” Miasto Białystok Konkurs Nieograniczony dwuetapowy -- 2022-12-15 2023-01-30 12:00 --
EDU-V.271.7.2022 Dostawa materiałów budowlanych w ramach projektu grantowego nr powr.04.01.00-00-ds10/19 pn. „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” II. Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-12-15 2022-12-23 10:00 --
DGK-IV.271.103.2022 Pielęgnacja i wycinka drzew oraz krzewów w zabytkowych i miejskich parkach oraz skwerach, a także w „Akcencie ZOO” w Białymstoku Miasto Białystok Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-12-12 2023-01-10 10:00 --
ZDM-XIV.271.89.2022 Przebudowa kablowych linii oświetleniowych w zakresie zastosowania energooszczędnych opraw ledowych na terenie Miasta Białegostoku w formule „zaprojektuj i buduj” Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-12-06 2023-01-10 10:00 --
DIN-II.271.29.2022 Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji sanitariatów i dobudowy windy w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku, al. 1000-lecia Państwa Polskiego 14 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-12-01 2023-01-09 10:30 --
OBU-IV.271.34.2022 Prenumerata i dostawa prasy w wersji papierowej i elektronicznej do Urzędu Miejskiego w Białymstoku Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-11-30 2022-12-08 11:00 --
ZDM- XIV.271.90.2022 Połączenie dróg dla rowerów wzdłuż ulic: Zwierzynieckiej, Wesołej i Jerzego Waszyngtona w Białymstoku Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-11-29 2023-01-03 10:00 --
DGK-IV.271.70.2022 Utrzymanie kanalizacji deszczowej, infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami towarzyszącymi będących w utrzymaniu Miasta Białystok Miasto Białystok Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-11-25 2023-01-02 11:00 --
BKM-I.271.15.2022 Modernizacja autobusowego systemu biletu elektronicznego, systemu zliczania pasażerów, dynamicznej informacji pasażerskiej i zarządzania flotą Miasto Białystok Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-11-23 2023-01-10 10:00 --
BFE.271.3.2022 Dostawa wyposażenia komputerowego w ramach projektu pn. „ZSE w Białymstoku – nowy wymiar edukacji”. Miasto Białystok Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-11-18 2023-01-10 11:00 --
BKM- I.271.25.2022 Budowa zasilania urządzeń ładowania pojazdów na terenie 3 zajezdni autobusowych Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-11-17 2022-12-09 10:00 --
DGK-IV.271.79.2022 Konserwacja i utrzymanie „wodnego” placu zabaw dla dzieci w Parku Konstytucji 3 Maja w Białymstoku Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-16 2022-11-25 10:00 --
DIN-II.271.26.2022 Opracowanie dokumentacji projektowej budynku na terenie Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku z przeznaczeniem na gabinet weterynaryjny i szpital dla psów wraz z pełnieniem nadzorów autorskich Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-14 2023-01-03 10:30 --
DIN-II.271.27.2022 Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji sanitariatów i dobudowy windy w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku, al. 1000-lecia Państwa Polskiego 14 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-10 2022-11-21 10:30 --
DGK-IV.271.78.2022 Utrzymanie miejskich terenów zieleni w Białymstoku Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-09 2022-11-17 10:00 --
DIN-III.271.39.2022 Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Białej między ul. Jurowiecką i ul. Włókienniczą w Białymstoku Miasto Białystok Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-11-08 2023-01-17 11:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa