wolna ręka / zapytanie o cenę / negocjacje bez ogłoszenia

Pozycje 1-25 z 40  pokazuj  pozycji

DGK-IV.271.4.2023 Utrzymanie sieci instalacji kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i wodociągowej będących na stanie miasta Białystok wraz z wypompowywaniem wód, likwidacją rozlewisk na terenie miasta Białystok Miasto Białystok Postępowanie unijne Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2023-01-17 -- --
DIN-III.271.44.2022 Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową Parku Planty i Bulwarów Kościałkowskiego. Miasto Białystok Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-12-23 -- 2023-01-16
BZE.271.6.2022 Wspólna kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Miasta Białystok oraz innych podmiotów Miasto Białystok Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Dostawy 2022-12-12 -- --
BZE.271.4.2022 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla miejskich jednostek organizacyjnych w Białymstoku Miasto Białystok Postępowanie unijne Zamówienie z wolnej ręki Dostawy 2022-12-06 -- --
BZE.271.3.2022 Wspólny zakup energii elektrycznej czynnej dla Urzędu Miejskiego w Białymstoku, jednostek organizacyjnych Miasta Białystok oraz innych podmiotów Miasto Białystok Postępowanie unijne Zamówienie z wolnej ręki Dostawy 2022-11-28 -- --
DIN-III.271.40.2022 Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową Parku Planty i Bulwarów Kościałkowskiego Miasto Białystok Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-11-25 -- 2022-12-07
BSC.271.6.2022 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach zadania pn. Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” Miasto Białystok Postępowanie unijne Zamówienie z wolnej ręki Dostawy 2022-11-22 -- 2022-12-28
ZDM-XIV.271.87.2022 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka kanalizacji deszczowej od projektowanej studni D35 do istniejącego rowu w rejonie ul. Stołecznej w Białymstoku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Miasto Białystok Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Dostawy 2022-11-21 -- --
BKM-I.271.23.2022 Usługa serwisu pogwarancyjnego dla systemu biletu elektronicznego Miasto Białystok Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-11-08 -- --
DGK-IV.271.105.2022 Zakup sieci, przyłączy i urządzeń kanalizacji deszczowej służących odprowadzaniu wód opadowych na terenie Miasta Białystok Miasto Białystok Postępowanie unijne Zamówienie z wolnej ręki Dostawy 2022-11-02 -- --
BKM-I.271.21.2022 Usługa asysty technicznej, rozwoju i bieżącego serwisu systemu informatycznego biletu elektronicznego SECAM Miasto Białystok Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-11-02 -- --
KPS-I.271.10.2022 Zaprojektowanie i wykonanie 14 rzeźb do Salonu Włoskiego w Ogrodzie Branickich w Białymstoku Miasto Białystok Postępowanie unijne Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-10-04 -- 2022-10-31
OBU-IV.271.13.2022 „Nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Miasta Białegostoku, miejskich jednostek organizacyjnych i wybranych instytucji” Miasto Białystok Postępowanie unijne Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-09-06 -- --
KPS-I.271.7.2022 Zaprojektowanie i wykonanie 14 rzeźb kamiennych do Salonu Włoskiego w Ogrodzie Branickich w Białymstoku Miasto Białystok Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-08-22 -- 2022-10-31
ORN-III.271.2.2022 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Białymstoku Miasto Białystok Postępowanie unijne Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-08-17 -- --
ZDM-XIV.271.50.2022 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Lawendowej na odcinku od ulicy Magnoliowej do ulicy Św. A. Boboli z włączeniem ulicy St. Okrzei w Białymstoku Miasto Białystok Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-07-18 -- --
ZDM-XIV.271.55.2022 Roboty naprawczo-konserwacyjne ulic o nawierzchniach gruntowych oraz poboczy dróg z użyciem walca i bez walca na terenie miasta Białegostoku w rejonie Miasto Miasto Białystok Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2022-07-15 -- --
KPS-II.271.36.2022 Promocji Miasta Białystok w okresie poprzedzającym jak i podczas „Białystok New Pop Festival” Miasto Białystok Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-07-11 -- 2022-09-19
DGK-IV.271.35.2022 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Poprawa warunków odwodnienia na działce o nr ewid. 1373/2 oraz 1376/89, obr. Wasilków” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego Miasto Białystok Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-05-30 -- 2022-11-28
DGK-IV.271.19.2022. Oczyszczanie chodników, SPP, dróg dla rowerów, przystanków komunikacji miejskiej, zieleńców i opróżnianie śmietniczek w pasach drogowych na terenie miasta Białegostoku Miasto Białystok Postępowanie unijne Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-03-31 -- --
DGK-IV.271.21.2022 Oczyszczanie chodników, dróg dla rowerów, przystanków komunikacji miejskiej, zieleńców i opróżnianie śmietniczek w pasach drogowych na terenie miasta Białegostoku w sektorze VI Miasto Białystok Postępowanie unijne Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-03-31 -- --
DGK-IV.271.20.2022 Oczyszczanie chodników, dróg dla rowerów, przystanków komunikacji miejskiej, zieleńców i opróżnianie śmietniczek w pasach drogowych na terenie miasta Białegostoku w sektorze V Miasto Białystok Postępowanie unijne Zamówienie z wolnej ręki Dostawy 2022-03-31 -- --
DGK-IV.271.18.2022 Oczyszczanie chodników, SPP, dróg dla rowerów, przystanków komunikacji miejskiej, zieleńców i opróżnianie śmietniczek w pasach drogowych na terenie miasta Białegostoku Miasto Białystok Postępowanie unijne Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-03-31 -- --
ZDM-XIV.271.1.2022 Roboty naprawczo-konserwacyjne ulic o nawierzchniach gruntowych oraz poboczy dróg, z użyciem walca i bez walca, na terenie miasta Białegostoku w rejonie Dojlidy Miasto Białystok Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2022-02-24 -- 2022-10-27
DGK-IV.271.86.2021 Zimowe oczyszczanie głównych ulic na terenie miasta Białegostoku w sektorze VI Miasto Białystok Postępowanie unijne Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2021-09-22 -- 2022-08-09

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa