wolna ręka / zapytanie o cenę / negocjacje bez ogłoszenia

Pozycje 1-16 z 16  pokazuj  pozycji

DGK-IV.271.86.2021 Zimowe oczyszczanie głównych ulic na terenie miasta Białegostoku w sektorze VI Miasto Białystok Postępowanie unijne Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2021-09-22 -- --
DGK-IV.271.70.2021 Zimowe oczyszczanie głównych ulic na terenie miasta Białegostoku w sektorze I Miasto Białystok Postępowanie unijne Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2021-09-06 -- --
DGK-IV.271.71.2021 Zimowe oczyszczanie głównych ulic na terenie miasta Białegostoku w Sektorze II Miasto Białystok Postępowanie unijne Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2021-09-06 -- --
DGK-IV.271.73.2021 Zimowe oczyszczanie tzw. ulic osiedlowych na terenie miasta Białegostoku w Sektorze VI Miasto Białystok Postępowanie unijne Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2021-08-25 -- --
DGK-IV.271.72.2021 Zimowe oczyszczanie tzw. ulic osiedlowych na terenie miasta Białegostoku w Sektorze IV Miasto Białystok Postępowanie unijne Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2021-08-25 -- --
DIN-III.271.13.2021 Warto być przyzwoitym - pomnik Władysława Bartoszewskiego - uszczegółowienie pracy konkursowej, wykonanie pomnika i nadzór autorski Miasto Białystok Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2021-08-13 -- --
KPS-II.271.17.2021 Promocja Miasta Białystok w okresie poprzedzającym jak i podczas „Białystok New Pop Festival” Miasto Białystok Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2021-06-17 -- 2021-07-09
DGK-IV.271.24.2021 Zimowe oczyszczanie chodników, dróg dla rowerów, przystanków komunikacji miejskiej, zieleńców i opróżnianie śmietniczek w pasach drogowych na terenie miasta Białegostoku w sektorze VI Miasto Białystok Postępowanie unijne Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2021-05-11 -- --
BKM-I.271.7.2021 Usługa asysty technicznej, bieżącej konserwacji i rozbudowy systemu informatycznego dynamicznej informacji pasażerskiej zwanego dalej CeSIP Miasto Białystok Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2021-04-21 -- 2021-07-26
DGK-IV.271.4.2021 Letnie utrzymanie pasów drogowych w obrębie przebudowywanej DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok (ul. Kleeberga) do węzła Porosły oraz DW676 na odcinku od granicy miasta Białystok (ul. Jana Pawła II) do węzła Porosły Miasto Białystok Postępowanie unijne Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2021-03-25 -- 2021-09-09
DGK-IV.271.106.2020 „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Białegostoku” - Część VI Miasto Białystok Postępowanie PZP Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2020-12-09 -- 2021-09-09
DGK-IV.271.105.2020 „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Białegostoku” - Część V Miasto Białystok Postępowanie PZP Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2020-12-09 -- 2021-09-09
DGK-IV.271.104.2020 „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Białegostoku” - Część II Miasto Białystok Postępowanie PZP Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2020-12-09 -- 2021-09-09
DGK-IV.271.103.2020 „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Białegostoku” „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Białegostoku” - Część I „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Białegostoku” - Część III „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Białegostoku” - Część IV Miasto Białystok Postępowanie PZP Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2020-12-09 -- 2021-09-09
DGK-IV.271.109.2020 „Utrzymanie miejskich terenów zieleni w Białymstoku” Skwer im. A. Markowej przy ul. Św. Mikołaja oraz Skwer św. Konstantyna Wielkiego, cesarza przy ul. Lipowej Miasto Białystok Postępowanie PZP Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2020-12-01 -- 2021-02-01
DGK-IV.271.74.2020 Zimowe oczyszczanie ulic, chodników, dróg dla rowerów i przystanków w obrębie przebudowywanej DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok (ul. Kleeberga) do węzła Porosły oraz DW676 na odcinku od granicy miasta Białystok (ul. Jana Pawła II) do węzła Porosły Miasto Białystok Postępowanie PZP Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2020-10-12 -- 2021-01-08

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa